Road Rehabilitation (Manantan-PUNP-PSU) Near Completion

Malapit nang matapos and Road Rehabilitation Project sa University Belt ng Urdaneta City - kasam dito ang Manantan Institute of Technology, ABE, LNL, PUNP, at PSU.

Malaki ang posibilidad na matapos ito bago mag City Fiesta.

In Front of PUNP

 In Front of LNL

 In Front of LNL

In Front of Manantan Inst. / ABE

Comments