Funny Sign at Super 8

We saw this funny sign at the baggage counter of the Super 8 Supermarket at the CB Mall. Oo nga naman, baka may mag iwan ng Goodbye Philippines o kaya 5000 rounds ng Sinturon ng Hudas. Yikes!!!

Comments